fbpx

Да обсъдим заплатата без неудобство

Заплатата. Неудобният момент на всяко интервю за работа.

Заплатата. Неудобният момент на всяко интервю за работа. Затова още преди интервюто започваме да се питаме – да назова ли точна сума, трябва ли да я аргументирам, трябва ли да кажа за последното си възнаграждение, да кажа ли какво точно очаквам да получа или да поискам тяхното предложение?

Чувството на неудобство от въпроса за заплатата е нормално, защото всяка компания определя собствената си политика по отношение заплащането. Затова и всички имаме различни преживявания с бивши и настоящи работодатели. За едни, въпросът може да е строго конфиденциален, а други да подържат прозрачна политика по отношение на възнаграждения и бонуси.

Ние от nPloy вярваме, че всяко интервю може да мине по-гладко и за двете страни, ако въпросът за заплатата вече не стои на масата. С nPloy кандидатстващите и работодателите могат да определят диапазон на възнаграждение и да се „мачнат“ само когато този диапазон съвпада. А за да сме сигурни, че и двете страни ще бъдат удовлетворени от съвпадението в диапазона, разликата от най-ниското до най-високото възнаграждение не може да надвишава 1 500 лв. Така кандидатстващите няма как да попаднат на работодател, който е посочил възнаграждение за определена позиция от 700 до 5000 лв., а работодателите могат да подбират кандидати, за чиито критерии са сигурни, че могат да покрият.

Освен прозрачност и по-малко неудобни въпроси на интервютата за работа, ние в nPloy вярваме, че добрите партньорства се получават там, където хората са на една страница и говорят свободно за това какво могат да дадат и какво искат да получат. Затова следващия път давай смело, когато попълваш критериите си в nPloy и посочи конкретно възнаграждение, което очакваш.Точният работодател винаги ще го оцени.

Related Posts

Leave a comment