fbpx

Да обсъдим заплатата без неудобство

Заплатата. Неудобният момент на всяко интервю за работа.

Categories

Заплатата. Неудобният момент на всяко интервю за работа. Затова още преди интервюто започваме да се питаме – да назова ли точна сума, трябва ли да я аргументирам, трябва ли да кажа за последното си възнаграждение, да кажа ли какво точно очаквам да получа или да поискам тяхното предложение?

Чувството на неудобство от въпроса за заплатата е нормално, защото всяка компания определя собствената си политика по отношение заплащането. Затова и всички имаме различни преживявания с бивши и настоящи работодатели. За едни, въпросът може да е строго конфиденциален, а други да подържат прозрачна политика по отношение на възнаграждения и бонуси.

Ние от nPloy вярваме, че всяко интервю може да мине по-гладко и за двете страни, ако въпросът за заплатата вече не стои на масата. С nPloy кандидатстващите и работодателите могат да определят диапазон на възнаграждение и да се „мачнат“ само когато този диапазон съвпада. А за да сме сигурни, че и двете страни ще бъдат удовлетворени от съвпадението в диапазона, разликата от най-ниското до най-високото възнаграждение не може да надвишава 1 500 лв. Така кандидатстващите няма как да попаднат на работодател, който е посочил възнаграждение за определена позиция от 700 до 5000 лв., а работодателите могат да подбират кандидати, за чиито критерии са сигурни, че могат да покрият.

Освен прозрачност и по-малко неудобни въпроси на интервютата за работа, ние в nPloy вярваме, че добрите партньорства се получават там, където хората са на една страница и говорят свободно за това какво могат да дадат и какво искат да получат. Затова следващия път давай смело, когато попълваш критериите си в nPloy и посочи конкретно възнаграждение, което очакваш.Точният работодател винаги ще го оцени.

Related Posts

Leave a comment