fbpx

nPloyed: Александър

Александър

Insight Analyst в GemSeek

nPloy прави целия процес по кандидатстване за работа по-интерактивен, неформален и лесен. Длъжностната характеристика, различните изисквания и диапазонът на стартовата заплата, съдържащи се във всяка обява, представляват над 90% от информацията, която интересува почти всички кандидати. Това и фактът, че двете страни взаимно трябва да се ‚харесат‘, спестява много излишни срещи и комуникация. Иначе казано, приложението е предпоставка за един по-ефикасен и ефективен процес по кандидатстване за работа и е от огромна полза както за кандидатите, така и за компаниите/HR агенциите.

Leave a comment